Grafikonok
A visegrádi országok bruttó államadóssága a GDP százalékában2006-2016
Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsgo20&language=en