Grafikonok
KKV Konjunktúra- és Bizonytalansági Mutató2005-2018

A KKV Körkép a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) kutatása, amely azt tűzte ki célul, hogy negyedéves rendszerességgel vállalati empirikus ... Grafikon megnyitása

Negyedéves Konjunktúra- és Bizonytalansági Mutató2010-2018

2018 januárjában harmincharmadik alkalommal került sor az MKIK GVI negyedéves vállalati konjunktúra-felvételére. E vizsgálat során negyedévente összesen ... Grafikon megnyitása

GVI Konjunktúra- és Bizonytalansági Mutató1998-2017

A GVI legfrissebb vállalati konjunktúra vizsgálata 3.064 vállalkozás vezetőjének válaszain alapul. Az eredmények szerint a konjunktúramutató értéke a 2017 ... Grafikon megnyitása

GVI Konjunktúra Mutató és a GDP alakulása1998-2017

A GVI vállalati konjunktúra vizsgálatának legfrissebb eredménye szerint (a válaszoló vállalkozások száma: 3.064) a konjunktúramutató értéke a ... Grafikon megnyitása

Hol tartunk a válságban? Összehasonlítás más válságok lefutásával

Az ábra a 2008-ban kitört világgazdasági válság magyar, illetve német gazdaságra gyakorolt hatását hasonlítja össze korábbi gazdasági válságok ... Grafikon megnyitása

Hol tartunk a válságban? Régiós összehasonlítás

Az ábra a 2008-ban kitört világgazdasági válság Magyarország, illetve a régió többi országának gazdaságára gyakorolt hatását hasonlítja össze egymással. Grafikon megnyitása

Hol tartunk a válságban? A magyar és a német gazdaság összehasonlítása

Az ábra a 2008-ban kitört világgazdasági válság magyar, illetve német gazdaságra gyakorolt hatását hasonlítja össze egymással. Ennek indikátoraként a GDP ... Grafikon megnyitása

Az egy főre jutó GDP alakulása a visegrádi országokban (2006–2017)Százalékos változás az előző év azonos időszakához képest (piaci áron)

Grafikon megnyitása

A német ipari termelés várható alakulása az OECD előrejelző mutatója szerint1997-2017

Az ábrán az OECD által kifejlesztett előrejelző indikátor - az ipari termelés trendjére illesztett - adatainak 12 havi különbségei szerepelnek havi ... Grafikon megnyitása

Az üzleti bizalom megítélése Németországban (2005-2018)Ifo Üzleti Kílma Index (szezonálisan kiigazított havi adatok, 2015=100)

Az ifo Üzleti Klíma Index a német gazdasági fejlődést előrejelző mutató, amely körülbelül 7.000 feldolgozóipari, építőipari, kis- és nagykereskedelmi ... Grafikon megnyitása

Az üzleti bizalom megítélése Franciaországban (1997-2018)INSEE üzleti klíma mutatója (teljes gazdasági szektor, hosszú távú átlag=100)

Az ábrán az INSEE (Francia Statisztikai és Gazdaságkutatási Intézet) havi vállalatikonjunktúra-felméréseiből kapott, több mutatóból képzett kompozit ... Grafikon megnyitása

Korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon és az EU28 átlagában2002-2017

A korai iskolaelhagyók arányának csökkentése az Európa 2020 stratégia egyik legfontosabb célkitűzése (célérték: 10% alá). Definíció szerint a korai ... Grafikon megnyitása

Frissen végzettek foglalkoztatási rátája Magyarországon (2000-2017)Az oktatási rendszert a referenciaév előtti 1-3 évben elhagyó 20-34 évesek körében

Grafikon megnyitása

Frissen végzettek foglalkoztatási rátája Magyarországon iskolai végzettség szerint (2014-2017)Az oktatási rendszert a referenciaév előtti 1-3 évben elhagyó 20-34 évesek körében

Grafikon megnyitása