A GVI-ről

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.) olyan non-profit, független kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság számos területéről és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. Az intézet Magyarországon piacvezető a vállalati empirikus vizsgálatok és ezen belül a konjunktúravizsgálatok terén: évente mintegy 17000 cég kérdőíves felmérését végezzük el több módszer (személyes, telefonos és online adatfelvétel) segítségével.

Az intézetet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1999 márciusában alapította abból a célból, hogy a kutatóműhely aktívan részt vállaljon a gazdasági döntéshozatalban azáltal, hogy információt és strukturált adatokat szolgáltat a bel- és külpiacokról, valamint a kamarai tagsággal rendelkező vállalatok jelenlegi és várható üzleti helyzetéről. Az intézet két értelemben is hálózati szervezetként működik. Egyrészt munkájában, kutatási programjainak megvalósításában bátran támaszkodhat a kamarai tagvállalatok vezetőinek együttműködésére és aktív közreműködésére – ez a magyarországi GDP körülbelül 60%-át megtermelő több, mint 35 000 vállalattal való kapcsolatot jelent – és a területi kamarák szakértőinek hálózatára. Másrészt viszonylag kis állandó apparátus mellett működik úgy, hogy munkája során egyetemek és tudományos kutatóintézetek kutatóinak, szakértőinek hálózatát is igénybe veszi.

Az intézet elkötelezett a minőségi elemzések készítése iránt és elsősorban közjavakat termel. Ennek megfelelően – az átláthatóság elősegítésének érdekében – törekszünk arra, hogy megkönnyítsük az elsődleges adatbázisokhoz és az intézet kutatási eredményeihez való hozzáférést. Minden kutatási eredményünket hozzáférhetővé tesszük honlapunkon (http://gvi.hu/) pdf formátumban. Emellett a vállalkozások számára nélkülözhetetlen, a magyar makrogazdaság helyzetére és az európai konjunktúrára vonatkozó információkat is elérhetővé teszünk a honlapon. Elindítottunk két weboldalt ingyenesen hozzáférhető adatbázisokkal. Az egyiken a magyar munkaerőpiaci prognózisra vonatkozó adatok érhetőek el a http://www.mmpp.hu/ címen. A Szakmavilág honlap (http://www.szakmavilag.hu/) információt nyújt az összes, szakképző iskolában tanulható szakmáról, legfőképpen a képzés tartalmáról és a végzést követő munkaerőpiaci esélyekről. Az intézet fejlesztése emellett a Textplore szövegelemző szoftver (http://textplore.org/), amellyel cégeknek brand-elemzést, illetve közgazdasági kutatásokhoz háttérelemzéseket végzünk.