Szűrő
  • Kutatási területek
  • Kutatás éve
  • Kapcsolódó dokumentumok
Google kereső
Kutatásaink
2012. november 30.Kutatás
KKV Körkép (2012. október)

A Figyelő, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) és a Volksbank Zrt. 2005 januárjában közös kutatást indított a kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzetének, rövid távú kilátásainak feltárására és e cégcsoport üzleti helyzetét befolyásoló gazdasági és intézményi tényezők és hatások felmérésére. A vizsgálat-sorozat a 2012. évben a GVI saját finanszírozásában folytatódik.

Negyedévente összesen 300, a feldolgozóipar, az építőipar és a szolgáltatások területén működő céget kérdezünk meg, és elemezzük az eredményeket. A minta negyedévről negyedévre azonos szerkezetű marad, a megkérdezett vállalatok reprezentálják a kis- és közepes cégek csoportjának gazdasági teljesítményét és ágazati megoszlását.

Bővebben >>>

2012. november 29.Kutatás
Kockázat és stabilitás

Az elemzés az EU két meghatározó gazdasága, a francia és a német gazdaság folyamatait, jellemzőit vizsgálja az elmúlt 15 évre vonatkozó makrogazdasági indikátorok segítségével. Az elemzés rávilágít arra, hogy a francia gazdaság egyre erősebb kockázati tényezőt jelent az EU egésze szempontjából, elsősorban a válságra adott elégtelen makrogazdasági alkalmazkodás miatt. A francia gazdaságot egyszerre jellemzi a versenyképesség romlása, a magas állami újraelosztás, a magas adóék, az alacsony növekedési ütem, az ipari termelés szintjének válság utáni jelentős csökkenése, majd fokozatos visszaesése, az államadósság magas és növekvő szintje, és a jelentős – 6 százalék feletti – költségvetési hiány. Mindez a francia gazdaság alapvetői problémáira és mindennek az EU gazdaságára kiható, várható negatív következményeire hívja fel a figyelmet.

Bővebben >>>

2012. november 13.Kutatás
A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata

A GoogleTrends modellek mintán kívüli illeszkedésének vizsgálata

A GVI új, technikai jellegű elemzése bemutatja, hogy a regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képessége javítható a GoogleTrends adatai segítségével.Az elemzésekben különböző modelleken az "ablak" méretét változtatva vizsgáltuka külső és belső illeszkedés mértékét.

Bővebben >>>

2012. november 1.Kutatás
Gazdasági Havi Tájékoztató

2012 októberében harmincadik alkalommal került sor az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint 14.000 cég megkeresésével készül minden évben áprilisban és októberben, a területi kamarák közreműködésével. Magyarországon ez a legkiterjedtebb, legtöbb céget felmérő vállalati konjunktúravizsgálat. A kutatás része a Eurochambres mintegy 14 millió vállalkozásra kiterjedő európai konjunktúravizsgálatának. Ez év októberében a megkeresett vállalkozások közül 3182 cégnél töltötték ki kérdőívünket – vizsgálatunk ennyi vállalati vezető válaszain alapul.

Az eredmények a magyar vállalatok romló üzleti kilátásairól és e várakozásokat övező magas bizonytalansági szintről tájékoztatnak. A vállalatok várakozásai alapján stagnálás, illetve romló üzleti klíma várható 2012 végén, 2013 elején a magyar gazdaságban. Bár a GVI Konjunktúra Mutatója a pozitív tartományban maradt, értéke az áprilisi +8,7 pontról 1,9 pontra csökkent. A GVI Bizonytalansági Mutatójának értéke nem változott jelentősen április óta, továbbra is magas szinten áll.

A gazdasági válság által erőteljesen érintett szektorokban, különösen az építőiparban továbbra is erőteljesen érzékelhető a gazdasági válság hatása. Ebben a szektorban még egyáltalán nem láthatóak a kilábalás jelei.

Bővebben >>>

2012. október 15.Kutatás
A Szakiskola projekt bemutatása a "Munkaerő-piaci készség-előrejelzés" európai uniós szakértői hálózat harmadik találkozóján

Az Európai Unió egyik új, ambiciózus kezdeményezése, az "uniós készségkörkép" (EU Skills Panorama, EUSP) a szakképzés európai szintű kutatását és az információk széles körű megosztását tűzte ki célul. Az uniós készségkörkép a különböző készségekre, kompetenciákra vonatkozó igények felmérésén és előrejelzésén keresztül, valamint a szakképzett munkaerőre irányuló kereslet és kínálat eltéréseinek bemutatásával segítené elő a fenti célok megvalósítását. Az EUSP honlapot a "Munkaerő-piaci készség-előrejelzés" európai uniós szakértői hálózat hozza létre.

Bővebben >>>

2012. október 12.Kutatás
Új Magyar Exodus felé?

Elemzés a külföldi munkavállalással kapcsolatos internetes keresések forgalmáról a Google Trends alapján

Elemzésünkben a kivándorlási hajlandóság változását bizonyos, a külföldi munkavállalással kapcsolatos internetes keresési kifejezések lekérdezésének gyakorisága alapján mutatjuk be a Google Trends adatai alapján, megpróbálván megválaszolni azt a kérdést, hogy mi történhetett 2008 óta e téren.A priorifeltételezésünk szerint ugyanis a migrációt megelőző tájékozódás jelentős része az Internet, illetve a Google keresőmotorja segítségével történik, így a keresési forgalmak releváns információt hordoznak a migrációval kapcsolatos tendenciák számítását illetően. Hasonló feltevések alapján a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet munkatársai már több sikeres előrejelzést készítettek.

Bővebben >>>

2012. október 4.Kutatás
Adatnyilvántartás, adatáramlás és adat-összekapcsolási lehetőségek a kora gyermekkori intervenció területén

2012 januárjában az MKIK GVI kutatást végzett az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából, melynek célja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és a kora gyermekkori intervencióval foglalkozó magyarországi intézmények adatszolgáltatási rendszerének leírása és elemzése volt, valamint javaslatok kidolgozása az adatszolgáltatási rendszer fejlesztésére. Célunk eléréséhez információt gyűjtöttünk a kora gyermekkori intervenciós ellátásban részt vevő ágazatokban dolgozó vezetőktől és szakértőktől, megismertük a fenti ágazatok intézményei által használt adatgyűjtő kérdőíveket, feltérképeztük az adatok útját és így felmértük a kora gyermekkori intervenció szempontjából releváns adatgyűjtések összehangolási és összekapcsolhatósági lehetőségeit.

A kutatás elvégzésére mindössze négy hét állt rendelkezésünkre (2012. január 2-29.), mely egy terepmunkát igénylő esettanulmány létrehozása esetében irreálisan rövid időnek számít - erre a kutatásra ideális esetben két-három hónapnyi időre lett volna szükség.

A kutatás során személyes és telefonos interjúkat végeztünk a különböző intézmények és kulcsintézmények vezetőivel, illetve az adatnyilvántartást és a kapcsolódó folyamatokat átlátó szakemberekkel. Összesen 28 darab interjút végeztünk el a 2012. január 16. és január 26. közötti időszakban, ebből 14 személyes, 14 pedig telefonos interjú volt.

Kutatásunk eredményei az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. birtokában vannak .

Bővebben >>>

2012. október 1.Kutatás
Romló tendencia és nagyfokú bizonytalanság jellemzi a magyar vállalatok üzleti várakozásait

Az MKIK GVI vállalati konjunktúra vizsgálatára idén októberben minden eddiginél több válasz érkezett. Az üzleti helyzet és várakozások felmérésére irányuló kérdőívre összesen 3.182 vállalatvezető válaszolt. Ezzel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara keretében megvalósuló vállalati konjunktúra vizsgálat messze a legkiterjedtebb, legtöbb cég válaszain alapuló vizsgálattá vált Magyarországon.

Az eredmények a magyar vállalatok romló üzleti kilátásairól és e várakozásokat övező magas bizonytalansági szintről tájékoztatnak. A vállalatok várakozásai alapján stagnálás, illetve a romló üzleti klíma várható 2012 végén, 2013 elején a magyar gazdaságban. Ezt helyzetet a munkaerő-kereslet némi csökkenése, az értékesítés volumenének és ezen belül az export értékesítés stagnálása, és a beruházások további csökkenése jellemzi.

Bővebben >>>

2012. október 1.Kutatás
Gazdasági Havi Tájékoztató

A GVI ad-hoc konjunktúrakutatási projektje keretében készült elemzés a kivándorlási hajlandóság változását mutatja be bizonyos, a külföldi munkavállalással kapcsolatos internetes keresési kifejezések lekérdezésének gyakorisága alapján. A Google Trends rendszere lehetőséget biztosít olyan idősoros adatok letöltésére, amelyek a különböző keresési kifejezések lekérdezési gyakoriságát jellemzik a Google keresőszolgáltatásában. Előzetes feltételezésünk szerint a migrációt megelőző tájékozódás jelentős része az internet, illetve a Google keresőmotorja segítségével történik, így a keresési forgalmak releváns információt hordoznak a migrációval kapcsolatos tendenciák számítását illetően.

Az eredmények szerint az általános, tehát célországokhoz nem köthető külföldi munkavállalással kapcsolatos keresési kifejezések lekérdezésének gyakorisága a vizsgált időszakban, 2007 januárja és 2012 szeptembere között két alkalommal is kicsúcsosodott, először 2009, majd 2012 januárjában, míg 2010 decemberében érte el a minimumát. A legkeresettebb keresési célpontok Ausztria, Németország és Nagy-Britannia voltak a vizsgált időszakban. Mindhárom ország esetében látható, hogy 2012-re megnövekedett az ottani munkalehetőségek iránti érdeklődés: a keresési forgalmak ez év januárjában tetőztek. Az ausztriai munkavégzés leginkább a Magyarország nyugati megyéiben élők figyelmét keltette fel, míg a németországi kilátásokat tekintve ugyanez a megállapítás Komárom-Esztergom és Tolna megyék lakosaira jellemző. Az angliai munkalehetőségek az észak-keleti országrészben tartottak számot a legnagyobb érdeklődésre a vizsgált időszakban. Az adatok szerint – Ausztriát kivéve – a környező országokban igen ritkán keresnek munkát a magyarok.

Bővebben >>>

2012. szeptember 12.Kutatás
A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése – 2012

A tanulmány célja feltérképezni – egyes szakmákra vonatkozóan – a Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló általános iskolás tanulók pálya- és szakmák iránti érdeklődését, valamint szüleik pályairányítási szándékát. A kutatás alapját a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Pályaválasztási Körút” című pályaorientációs eseménysorozatának résztvevői között lezajlott kérdőíves adatgyűjtés képezi. A kutatás azon szakmákra irányult, amelyek Bács-Kiskun megyére meghatározott hiányszakmák a gépipari és fémipari szakmacsoportban, illetve a nemzetgazdaság által kiemelten igényelt gépészeti és közlekedési szakmacsoportba tartoznak. A pályaorientációs rendezvényeken az adott szakmák iránt érdeklődő, pályaválasztás előtt álló (tehát a 2011/2012-es tanévben 7. osztályos, valamint a 2012/2013-as tanévben 8. osztályos) tanulók és szüleik töltöttek ki kérdőívet. Összesen 1648 tanuló és 1383 szülő válaszolt a kérdésekre, adatbázisunk tehát ennyi válaszon alapul.

Bővebben >>>