Grafikonok
Az egy főre jutó GDP alakulása a visegrádi országokban 2000 és 2017 között2014. évi konstans vásárlóerő-paritáson számítva; EU15=100%
Forrás: http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/